Projekt unijny 1.5.1

Firma Eurotter Logistyka Sp. z o.o. SKA  od 01/09/2018 realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem  jest rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacji. Planowanym efektem jest ulepszenie oferowanych usług, a tym samym poprawa konkurencyjności firmy.

Wartość projektu:  5 681 370,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 048 078,10 zł

Projekt unijny 1.4.3

Firma Eurotter Logistyka Sp. z o.o. SKA w okresie od 15/09/2017 do 15/03/2018 realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem i efektem jest wzmocnienie konkurencyjności naszej firmy, poprzez wdrożenie systemu zarządzania spedycją.

Wartość projektu:  246 984,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 98 000,00 zł

Projekt unijny 1.2.2

Firma Eurotter Logistyka Sp. z o.o. SKA w okresie od 13/03/2017 do 28/02/2018 realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem  jest wzrost innowacyjności Eurotter Logistyka Sp. z o.o. SKA, poprzez badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Planowanym efektem jest opracowanie przez nas innowacji produktowej, a także przygotowanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem wdrożenia ulepszonej usługi transportowej.

Wartość projektu:  72 262,50zł

Dofinansowanie projektu z UE: 33 244,13 zł

Projekt unijny 1.3.4

a) Firma Eurotter Logistyka Sp. z o.o. SKA w okresie od 15/08/2018 do 30/12/2018 realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem  jest dostosowanie terenów inwestycyjnych firmy Eurotter Logistyka Sp. z o.o. SKA do potrzeb rozwoju inwestycyjnego i gospodarczego.

Planowanym efektem jest utworzenie kompleksowej bazy spedycyjnej z placami składowymi i drogami przystosowanymi do obsługi pojazdów ciężkich.

Wartość projektu:  881 047,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 322 334,49 zł

 

b) Firma Eurotter Logistyka Sp. z o.o. SKA w okresie od 04/05/2018 do 31/12/2018 realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest utwardzenie placu i wykonanie dróg do potrzeb obsługi pojazdów ciężkich, przeładunku i składowania w bazie logistycznej.

Planowanym efektem jest utworzenie doskonałych warunków dla składowania i magazynowania towarów poprzez wyposażenie terenu w instalację odwodnieniową, instalację oświetleniową, utwardzenie placu pod potrzeby obsługi pojazdów ciężkich.

Wartość projektu:  1 627 274,19 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 608 441,79 zł